نرخ روز پانل و تایل گچی

امروز پنج‌شنبه
4 مرداد 1403

ساعت : 06:42

عنواننوع بسته بندیقیمت
پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع) عدد1286 تومان
قطعه افزایش طول نانیوس عدد44449 تومان
رکاب نانیوس برای CD60/27 عدد5370 تومان
رکاب نانیوس برای F47 عدد47270 تومان
آویز نانیوس عدد3869 تومان
قطعه رابط نانیوسعدد2042 تومان
براکت CD60 (اتصال مستقیم CD60) عدد4918 تومان
رابط طولی جهت CD۶۰ (بست اتصال طولی CD۶۰) | شعبه مرکزی فروشگاه فراشارعدد4862 تومان
کلیپس CD60 (بست اتصال کامل CD60) عدد4918 تومان