نرخ روز عایق

امروز پنج‌شنبه
4 مرداد 1403

ساعت : 08:15

عنواننوع بسته بندیقیمت
چسب مایع (پرایمر) 1 لیتری LP100 لیتر72000 تومان
چسب مایع (پرایمر) 4 لیتری LP100 لیتر288000 تومان
چسب مایع (پرایمر) 10 لیتری LP100 لیتر720000 تومان
چسب مایع (پرایمر) 1 لیتری LP200 لیتر98000 تومان
چسب مایع (پرایمر) 4 لیتری LP200 لیتر392000 تومان
چسب مایع (پرایمر) 10 لیتری LP200 لیتر980000 تومان
ایزوگام مدل پشم شیشه دلیجان مترمربع88000 تومان
ایزوگام مدل حلزونمترمربع95000 تومان
ایزوگام مدل بردین مترمربع110000 تومان
ایزوگام مدل هیرمانمترمربع150000 تومان