نرخ روز بتن و فرآورده های بتنی

امروز پنج‌شنبه
4 مرداد 1403

ساعت : 07:13

عنواننوع بسته بندیقیمت
بتن متر مکعب1190000 تومان
دیوار پیش ساخته بتنی متر مربع650000 تومان