نرخ روز آجر، بلوک و مصالح

امروز پنج‌شنبه
4 مرداد 1403

ساعت : 06:24

عنواننوع بسته بندیقیمت
آجر سفال 10 کوره میر حسینی-عمده عدد2300 تومان
آجر سفال ۱۵ کوره میر حسینی-عمده عدد2900 تومان
آجر سه گل مرودشت- خرده عدد1920 تومان
آجر سفال 15 یزد عدد2850 تومان
آجر سه گل اصفهان عدد1090 تومان
آجر سفال ۱۵ کوره اصفهان درجه یک-عمده | سگالعدد2700 تومان
آجر سفال ۱۰ کوره اصفهان درجه یک- عمده | سگالعدد2000 تومان
آجر گری کوار (درجه یک)- عمده تن895000 تومان
آجر سه گل کوره افضلیان کوار (درجه یک) | سگالتن945000 تومان